हाम्रो समूह

Our Team

देश भर मा offices कार्यालयहरु छन्, अर्थात् गुआंगजाउ, शंघाई, नानजिंग, चेंगदू, वुहान, बेइजि र शीआन।
त्यहाँ नगरपालिकाहरु, प्रान्तीय राजधानीहरु र प्रमुख शहरहरुमा डीलर नेटवर्क छन्।